CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA CÔNG TY JP HOME

1. Thời hạn bảo hành

2. Điều kiện bảo hành: